h

SP Velsen luidt alarmklok over continuïteit huishoudelijke hulp in de gemeente.

11 juli 2008

SP Velsen luidt alarmklok over continuïteit huishoudelijke hulp in de gemeente.

Velsen. Verschillende zorgaanbieders in Zuid Kennermerland hebben eind juni eenzijdig hun contract met gemeenten opgezegd

Dit in verband met een dreigend faillissement op 14 juli ’08. Betrokken zorgaanbieders, als CCC en Take Good Care, zijn ook in de Gemeente Velsen actief. Een en ander stelt volgens de Socialistische Partij de continuïteit, de kwaliteit en de omvang van de zorg aan cliënten in Velsen op losse schroeven. Het zelfde geldt voor de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerksters. De SP heeft naar aanleiding hiervan vragen aan het college gesteld en verwacht op de kortst mogelijke termijn uitsluitsel. Mensen in een kwetsbare positie mag je niet in onzekerheid brengen.
De partij hamert al jaren op de problemen die het gevolg zijn van de gedwongen marktwerking in de zorg. SP-raadslid Jan Müter: “Het debacle dat zich nu in twee jaar aftekent mag als voldoende en overtuigend bewijs gelden dat de marktwerking in de zorg een dwaling is geweest van de eerste orde. We moeten hier zo snel als mogelijk mee ophouden. Het recht op zorg aan cliënten dient uitgangspunt te zijn die geleverd wordt zonder dat op de arbeidsvoorwaarden van de betrokken medewerksters kan worden geconcurreerd. Het is te zot voor woorden dat de zorgaanbieders voor miljoenen het schip in gaan en de gemeenten miljoenen voor huishoudelijke hulp over houden. Uiteindelijk trekken de cliënten en de medewerksters aan het kortste eind. Cliënten krijgen niet langer de zorg die zij nodig hebben en de medewerksters kunnen het zelfde werk alleen onder veel slechtere arbeidsvoorwaarden voortzetten.”
“We hebben het in onze verklaring naar aanleiding van de crisis in het Velsense college al verwoord: Naar ons oordeel dient de kwaliteit en de continuïteit van de zorg aan cliënten weer voorop te staan. Aanbieders van zorg dienen daarbij gewoon de CAO voor de thuiszorg en huishoudelijke hulp te hanteren en in staat zijn om geïntegreerde zorg aan te bieden, en toe te werken naar een kleinschalige, wijkgebonden en laagdrempelige zorgstructuur. Nieuwe indicaties dienen gewoon middels bezoek aan huis geregeld te worden, en niet langer uitsluitend via telefonisch contact.
De SP-afdeling Velsen vraagt opnieuw aandacht voor haar Meldpunt WMO. Reacties kunnen gegeven worden via het formulier van de website (/acties/meldpuntwmo), via e-mail (velsen@sp.nl) of telefonisch via het telefoonnummer 06 - 43 54 67 04 (doordeweeks na 18:00 uur) of op telefoonnummer 0255 - 51 33 91 (tussen 18:00 en 19:00).

U bent hier