h

Referendumverordening in Velsen

11 december 2006

Referendumverordening in Velsen

De fracties van de SP en Democraten 66 Velsen hebben voor het raadsplein van aanstaande donderdag een referendumverordening op de agenda laten plaatsen.

Door de afschaffing van de tijdelijke referendumwet per 1 januari 2005 is er geen landelijke wetgeving meer die een gemeentelijk referendum mogelijk kan maken. Gemeenten en provincies hebben zelf het recht om via een lokale of gemeentelijke referendumverordening een referendum mogelijk te maken. De SP en Democraten66Velsen willen een referendumverordering voor Velsen.

In het collegeprogramma 'Samenwerken aan Velsen' geeft het college aan te streven naar 'helder en aanspreekbaar besturen in samenspraak met bewoners'. Er wordt gezocht naar meer effectievere methoden voor het betrekken en raadplegen van burgers bij plannen en ontwikkelingen. Een referendumverordening sluit heel goed aan bij deze collegeplannen. Door een actieve stem te geven aan de kiezer, wordt de burger een ‘serieus onderdeel van het functioneren van de democratie’, wat een verrijking van het politieke proces vormt.

Het houden van een referendum heeft niet alleen voordelen voor de burger, maar zeker ook voor de politiek. In 8 steden van Nederland zijn referenda gehouden. Bij referenda over gemeentelijke herindelingen lag de opkomst gemiddelds op 70% bij referenda over andere onderwerpen bedraagt de gemiddelde opkomst 45%.

Als inwoner van Velsen heeft u donderdag de mogelijkheid om uw mening te geven over een eventuele invoering van het referendum. Dit kunt u doen door gebruik te maken van het spreekrecht van maximaal 3 minuten. U kunt zich voor woensdag opgeven bij de griffie van de gemeente Velsen. Ook kunt u uw mening kwijt op de website van SP (www.velsen.sp.nl) of Democraten 66 Velsen (www.d66velsen.nl).

U bent hier