h

Vraag over uitspraak Rechtbank Rotterdam betreffende werktijden brandweer

20 november 2006

Vraag over uitspraak Rechtbank Rotterdam betreffende werktijden brandweer

Aan het college van burgemeester en wethouders

Geacht college,

Hierdoor delen wij mede dat wij u, op basis van artikel 155 lid 1 van de Gemeentewet, vragen stellen over het onderwerp: uitspraak Rechtbank Rotterdam betreffende werktijden brandweer

Onze vragen zijn:

  1. Is het college op de hoogte van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 13 november 2006 dat een verbod, met onmiddellijke ingang, aan de Rotterdamse brandweer oplegt om langer dan 48 uur per week te werken?
  2. Kan het college de gevolgen aangeven van deze rechterlijke uitspraak voor de brandweer van Velsen?
  3. Welke maatregelen zal het college nemen als reactie op deze gevolgen?
  4. Wat zijn de gevolgen van die maatregelen voor de Begroting 2007 van de gemeente Velsen?

Wij verzoeken u deze vragen binnen veertien dagen te beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden zullen wij nagaan of wij een verzoek tot agendering in de Raadscarrousel indienen.

20 november 2006

Wim Westerman GroenLinks
Frits Korf Christen Unie
Frits Vrijhof Socialistische Partij

U bent hier