h

SP zet behandeling Huurwetten op de agenda

27 november 2006

SP zet behandeling Huurwetten op de agenda

De SP fractie is erin geslaagd de huurwetten op de agenda te krijgen van het Raadsplein van 30 november. Een eerder verzoek met de PvdA kon door de drukke werkzaamheden niet gehonoreerd worden.

Volgens de gemeente ligt het aantal betaalbare huurwoningen boven het landelijke gemiddelde. Dit staat echter haaks op onderzoeksresultaten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Uit onderzoek van het COELO naar netto woonlasten blijkt namelijk dat Velsen een 346e plaats inneemt op een lijst van 470 gemeenten.

Er staan verschillende projecten op stapel binnen onze gemeente. Dit betekent sloop van de huidige betaalbare woningvoorraad en vervangende nieuwbouw. Zal het voor de huidige bewoners nog wel mogelijk zijn terug te keren op een financieel verantwoorde wijze als deze wetten hun doorgang zullen vinden? Zullen door het aanhouden van de huidige plannen niet nog meer huishoudens onder de armoedegrens belanden? De SP houdt het (sociale) hart vast.

De gemaakte afspraken tussen de gemeente en haar partners zullen aan de hand van deze wetten opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Aan de hand daarvan moet opnieuw moeten bekeken of de betaalbaarheid van de te realiseren nieuwbouw gewaarborgd is. Het gaat om projecten als Velsen Noord, Oud IJmuiden, het Rode Dorp, maar zeker ook het Centrumplan. En anders is renovatie volgens de SP nog altijd de meest betaalbare optie.

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

U bent hier