h

Gedachtewisseling over Zeeweglocatie

2 juni 2006

Gedachtewisseling over Zeeweglocatie

Nu de sloop van de gebouwen in de nabijheid van het Kennemergasthuis, lokatie Zeeweg te IJmuiden, begonnen is, zullen velen zich afvragen hoe het gebied er uit zal zien na herinrichting van het Zeewegterrein. Volgens plannen van de gemeente zullen er driehonderd woningen gebouwd worden.

Wat betekent dit voor de mensen in de directe omgeving? Zien zij de toekomst van hun buurt met vertrouwen tegemoet of maken zij zich zorgen?

Wellicht leven er vragen onder de buurtbewoners. SP Velsen zou graag met hen in gesprek komen en van hen horen of zij blij zijn met het project of dat zij juist problemen voorzien. Misschien zijn er knelpunten die opgelost moeten en kunnen worden.

De SP roept de buurtbewoners van de Zeeweglocatie daarom op zich te melden voor een gedachtenwisseling over de plannen.

Overigens is de SP voor alle inwoners van Velsen altijd bereikbaar tijdens de spreekuren. Ook de fractie heeft een spreekuur in haar fractiekamer op het stadhuis. Het spreekuur (van 19:00 tot 20:00 uur) wordt om de week gehouden op de donderdagen dat er géén Raadsplein is. U bent van harte welkom!

Voor informatie over de actie kunt u contact opnemen met:
Frits Vrijhof
Fractievoorzitter SP Velsen
Telefoonnummer: 023 – 538 18 89

U bent hier