h

Eerste kamerlid Ronald Van Raak schrijft uitgave over het Modern Socialisme

5 mei 2006

Eerste kamerlid Ronald Van Raak schrijft uitgave over het Modern Socialisme

Socialisme, is dat iets van het verleden? Of van verre landen? Wat is eigenlijk socialisme?

Ronald van Raak, SP-Eerste Kamerlid en auteur van de AO-uitgave over het Modern Socialisme, is erin geslaagd een beknopte, maar toch omvattende, historische beschrijving van het socialisme te geven.

Modern socialisme laat zien hoe de eerste socialisten maatschappelijk onrecht aanklaagden en mensen organiseerden om hun eigen leven te verbeteren.

Hoe socialisten droomden van een betere wereld en de eerste socialistische partijen en vakbonden armen en werklozen een stem gaven in de politiek. De ontwikkeling van socialistische bewegingen in Nederland en daarbuiten komt aan bod, hun onderlinge verschillen en gemeenschappelijke strijd. En natuurlijk de opkomst van de SP, die zichzelf ziet als erfgenaam van de socialistische traditie in Nederland.

AO Modern SocialismeDe AO-reeks neemt onderwerpen van politieke aard alleen op als zij redelijk objectief zijn. Redelijk, want geheel blanco is geen enkele auteur. Wel word het evenwicht bewaakt door ervoor te zorgen dat de verschillende politieke stromingen aan bod komen. Zo verscheen onlangs een AO naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het CDA, eerder over een jubileum van de PvdA en van de vroegere PPR, en over het liberalisme. Nu heeft de Socialistische Partij zich gemeld. Dat daarbij in het laatste hoofdstuk wat langer wordt stilgestaan bij de SP laat zich verklaren. Maar het is zeker geen propaganda en de realiteit gebiedt te erkennen dat de SP als jonge partij een imposante groei doormaakt.

Het AO ‘Modern Socialisme’ (AO 2851) is te bestellen voor € 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. De uitgave is ook via de boekhandel te bestellen. Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd. Of bestel de digitale uitgave van dit AO voor € 1,95 (hier worden geen verzendkosten bij gerekend).

www.actueleonderwerpen.nl

U bent hier