h

Pak sociale woningbouw zelf aan

3 april 2006

Pak sociale woningbouw zelf aan

Velsen - De gemeente Velsen moet zelf sociale woningbouw ter hand nemen, vindt de Socialistische Partij. Dat idee is bij de collegeonderhandelingen onlangs door de andere partijen meteen van tafel geveegd. Zij stellen dat Velsen met spijt in het hart in 1994 het gemeentelijke woningbedrijf heeft verzelfstandigd, omdat dat moest van de rijksoverheid. Dat is waar, erkent de SP, maar toch kan de gemeente aan sociale woningbouw doen.

De methode die de SP daarvoor wil gebruiken slaat meerdere vliegen in één klap. De benadering is bedacht in Friesland en met name daar door de provincie daar uitgedragen. Er worden mensen daar met een uitkering aan werk geholpen, ondernemers krijgen een omzetstijging en er kunnen woningen worden gebouwd. Het kost de gemeente Velsen allemaal geen cent, aldus de Socialistische Partij. "In Amstelveen en Bolsward wordt het systeem al in de praktijk gebracht", weet fractievoorzitter Frits Vrijhof.

De gebruikte methode heet Prohef. Prohef is gebaseerd op de Wet Werk en Bijstand (WWB). Voor de WWB geeft het Rijk aan de gemeente geld op basis van een geschat aantal uitkeringen. Het zogenaamde inkomensdeel van de rijksbijdrage is bestemd om naar inwoners door te sluizen als uitkeringen.

Als de gemeente daar geld aan overhoudt, bijvoorbeeld omdat er minder uitkeringsgerechtigden zijn dan het Rijk denkt, mag de gemeente dat geld houden. Op dat laatste deel richt Prohef zich.

De gemeente geeft volgens dat systeem via de afdeling sociale zaken loonkostensubsidie aan ondernemers. De ondernemer krijgt daarmee een goedkope arbeidskracht. Als de productie van het bedrijf toeneemt door inzet van deze voormalige uitkeringsgerechtigde, gaat de ondernemer een deel van de loonkostensubsidie terugbetalen aan de gemeente. Van dat terugbetaalde kan de gemeente dan weer gesubsidieerde arbeidsplaatsen voor andere mensen met een uitkering betalen.

"De gemeente kan zo kleine ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd mensen uit de WAO, de bijstand en werkloze jongeren aan de slag helpen", vat vrijhof het systeem samen.

Hij ziet mogelijkheden om met samenwerkingsverbanden aan de slag te gaan. "Door met bedrijven te participeren in bepaalde projecten kan de gemeente via Prohef op deze manier aan sociale woningbouw voor jongeren en ouderen doen".

U bent hier