h

Oproep SP tot verfrissing gemeentebestuur strandt

23 maart 2006

Oproep SP tot verfrissing gemeentebestuur strandt

Tijdens de eerste openbare bijeenkomst over de vorming van een nieuw college in Velsen heeft SP fractievoorzitter Frits Vrijhof opgeroepen om de keuze van de kiezer te respecteren en te kiezen voor verfrissing. Verfrissing waar het gaat om het beoogde beleid en verfrissing waar het gaat om de samenstelling van het nieuwe college. Als één van de weinigen liet Vrijhof over zijn voorkeur van een college geen onduidelijkheid bestaan.

De SP kiest voor samenwerking met de PvdA en de KOP-partijen (Democraten Velsen, Groenlinks en de ChristenUnie). "De uitspraak van de kiezer was duidelijk. De afstraffing van Velsen Lokaal is historisch en ook het CDA is als vierde fractie qua grootte niet langer een natuurlijke bestuurderspartij", aldus SP fractielid Jan Müter.
Een tweede gegeven van de uitslag is dat niet minder dan negen fracties in de raad zijn vertegenwoordigd. Müter: "Elk stabiel college zal tenminste vier partijen moeten tellen. En juist die opgave vraagt om duidelijkheid vooraf: een keuze voor verfrissing of voor continuering van de oude situatie. De keuzemogelijkheden voor verfrissing zijn legio, óók zonder actieve deelname van de SP. Wat te denken van een combinatie van VVD, PvdA en de KOP-partijen?"

De SP erkent dat het initiatief van het onderzoek van het nieuwe college bij de PvdA ligt. "Het is voor ons zonneklaar dat de keuze voor of tégen verfrissing in feite in handen ligt van de KOP-partijen. Hen aan de kant schuiven, zoals op de tweede openbare collegebespreking gebeurde, doet geen recht aan de feitelijke krachtsverhoudingen", aldus Müter.
"De PvdA heeft op dinsdag 22 maart de SP op een hooghartige wijze de maat genomen en afgeserveerd zonder ook maar een spoortje van zelfkritiek op de eigen rol en verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de financiële rampspoed. Of de SP maar eventjes wilde aangeven waar zij het geld vandaan wilde halen voor de zaken die zij de kiezer heeft beloofd (o.a. Brulboei terug onder de Stichting Welzijn en heropenen van de inmiddels gesloten bibliotheekfilialen). Voor de SP gaat het dan om enkele kernpunten nodig voor het behoud en herstel van de sociale structuur in de gemeente. Opmerkelijk genoeg is dat dé topprioriteit uit het verkiezingsprogramma van … de Pvd".

"De PvdA neemt momenteel geen afwijkend standpunt in als het om de gigantische bezuinigingen gaat en lijkt ook niet van zins om welke bezuiniging dan ook terug te draaien. Daarmee tekent de PvdA volledig voor het oude beleid, ook al heeft zij in haar verkiezingsprogram gepleit voor bijvoorbeeld minder bezuinigen op welzijn en de bibliotheek. Die opstelling zet dan misschien de deur naar samenwerking met de VVD en het CDA helemaal open. Maar het lachen zal menig inwoner uit Velsen snel ontgaan", besluit Müter.

U bent hier