h

SP jureert voorbeelden 'Zonde Geld' actie

14 februari 2006

SP jureert voorbeelden 'Zonde Geld' actie

De afgelopen weken hebben inwoners van Velsen voorbeelden aangedragen die ambtelijke geldsmijterij aan de kaak stellen. Dit na een oproep van de Socialistische Partij afdeling Velsen voor haar actie ‘Zonde Geld’. Komend weekend worden deze voorbeelden in het openbaar gejureerd door een lokale jury aangevuld met SP-Tweede Kamerlid Ewout Irrgang.

Op zaterdag 18 februari tussen 11:30 en 12:30 uur worden in winkelcentrum ‘De Velserhof’ in IJmuiden de kleine en grote verspillingen behandeld door een lokale jury. Om er om te huilen of te lachen, maar in ieder geval om ervan te leren. Want met gemeenschapsgeld moet zorgvuldig worden omgesprongen, vindt de SP.

De jury bestaat uit Mireille Koedijker (voorzitter en lijsttrekker SP afdeling Velsen), Ewout Irrgang, (Tweede Kamerlid voor de SP) en Jaap de Vries. Zij zullen de aangedragen voorbeelden van commentaar voorzien. Het meest treffende voorbeeld van geldsmijterij wordt genomineerd voor de landelijke 'Zonde Geld-trofee'. De openbare jurering zal bovendien worden omlijst met een optreden van stadsdichter Hans van der Heijden.

Het belooft een leuke en leerzame ochtend te worden. De toegang is natuurlijk vrij. Het is bovendien de laatste kans voor het publiek om met commentaar en opmerkingen de jury te beïnvloeden in haar oordeel en zo de nominatie uit onze gemeente voor de ‘Zonde Geld-trofee’ te helpen bepalen. Die kans mag u natuurlijk niet laten lopen.

Met deze actie wil de Socialistische Partij duidelijk maken dat het belangrijk is dat er zorgvuldig en weloverwogen met gemeenschapsgeld moet worden omgegaan. Er zijn politici die, als zij eenmaal bestuursverantwoordelijk dragen, zich graag doen voorstaan op hun dadendrang. Dit door tot ‘grootse’ projecten te besluiten. Vaak zonder dat die projecten veel steun genieten onder de bevolking en zonder dat het belang ervan duidelijk is voor alle inwoners.

Voor Velsen hoeven we bijvoorbeeld maar te denken aan de Kennermerboulevard en het Forteiland. Actueel is natuurlijk het omstreden Centrumplan dat door Velsen Lokaal en het CDA dreigt te worden doorgedrukt – met een nog onbekend prijskaartje voor de gemeente, en dus de burger. Voorzichtige schattingen gaan al in de richting van 1.500 euro per huishouden!

Met het voorstel voor een referendum wil de SP in Velsen proberen dat dit besluit ongedaan wordt, vóórdat de ongedekte cheque is getekend. Het slechte financiële beleid van de afgelopen jaren vertaalt zich nu al in onverantwoorde bezuinigingen, ondermeer op de Stichting Welzijn (de Brulboei) en de Bibliotheek (de wijkfilialen in Velsen-Noord, Santpoort en Zeewijk).

Een gemeente kan gewoon niet zonder zulke voorzieningen. Het treft bovendien juist de mensen die het al niet zo breed hebben. Dat is een rampzalige ontwikkeling voor de gemeente en de mensen die het treft.

De termijn om voorbeelden van ‘Zonde Geld’ aan te leveren sluit op vrijdag 17 februari, om 18.00 uur precies. Dus, weet u van verbazingwekkende projecten? Ondoordachte maatregelen? Oplossingen die geen oplossing zijn? Regelrechte miskleunen? Ga dan nog vandaag naar de speciaal daarvoor ingerichte ruimte op de website van de SP (https://velsen.sp.nl) en meldt uw voorbeelden van geldsmijterij.

Actie Zondegeld!

U bent hier