h

SP Velsen start campagne gemeenteraadsverkiezingen

16 december 2005

SP Velsen start campagne gemeenteraadsverkiezingen

Velsen – De kogel is door de kerk. Met de toegezegde steun van de landelijke partijraad, is de Socialistische Partij afdeling Velsen van start gegaan met haar campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezing.

Na jaren van acties en ombudswerk in de gemeente, wil de SP ook haar invloed in het raadswerk laten gelden.
Eerdere geruchten over deelname bracht al een aanzienlijke groei in het ledental. Dit sterkte de partij in haar overtuiging, dat zij de kiezers in Velsen een wezenlijk alternatief te bieden heeft.

De SP ziet haar gestadige groei samengaan met de algemeen toenemende zorg over armoede, tweedeling en gebrekkige sociale betrokkenheid. Voor de Velsense afdeling was het dan ook pijnlijk toe te moeten zien, hoe de zittende gemeenteraad haar miljoenen tekort vooral compenseerde door afbraak in sociale voorzieningen zoals bibliotheek- en buurtwerk.
De SP wil in het gemeentebestuur een ombuiging naar een progressief sociaal beleid. Geen voorzetting van financiële riskante ambities zoals het Centrumplan, maar inzetten op een snel herstel en versterking van de sociale structuur.

Voor versterking van de sociale samenhang, vindt de SP werkelijke betrokkenheid en invloed van burgers in het gemeentebeleid een absolute voorwaarde. “Wij vinden dat er tegenwoordig in Velsen alleen managerbeleid wordt gevoerd en dat de burgers niet gevraagd worden hoe zij er over denken”, stelt voorzitter Mireille Koedijker. Samen met Frits Vrijhof, Marthin Quist en Jan Müter, vormt zij de kopgroep van de kieslijst. “Wij zullen ons ook tijdens de campagne blijven inzetten met acties als ‘Noodrem’, tegen het zorgstel; tegen het Centrumplan en het opruimen van het spoortracject. De SP is tenslotte een echte actiepartij”, aldus een strijdlustige Koedijker.
Meer nieuws over de campagne is te vinden op “velsen.sp.nl”.

SP Velsen diende vrijdag 16 december 2005 bovenstaand persbericht in bij de verschillende media.

U bent hier