h

SP Ouderenplatform op de bres, voor ....

12 december 2004

SP Ouderenplatform op de bres, voor ....

In de gemeentelijke ontwerpnota “Minima(al) Beleid” lazen wij dat de mogelijkheid al onderzocht wordt te komen tot een koppeling van gemeentelijke bestanden met die van de belastingdienst, om mensen te bereiken die recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en aanvraag van bijzondere bijstand.

Het landelijk SP Ouderplatform ondersteunt de landelijke ouderenbonden in hun streven om gemeenten te stimuleren zo`n koppeling in te voeren, om te komen tot een snelle automatische kwijtschelding van die belastingen voor ouderen met alleen AOW.

Als Velsense SP hebben wij ons per brief tot het college van B en W gericht met dit koppelingsvoorstel, ter oriëntatie is er een kopie naar alle raadsfracties gegaan.

Ons voorstel aan B en W gaat verder dan het voorstel in de ontwerpnota Minima(al) Beleid.

Het vervolg van deze ontwerpnota “Lokaal Minima” wordt 16 december in de gemeenteraad behandeld.

In de commissie vergadering van woensdag 8 december, tijdens de behandeling van op het agendapunt Bewoners en Samenleving, bleek er belangstelling voor de koppelings mogelijkheid te zijn. Tijdens deze vergadering liet Wethouder Romeijn weten dat ook de SP per brief dit onderwerp onder de aandacht heeft gebracht.

De discussie in de gemeenteraad rond het onderwerp in deze nota, heeft hopelijk een gunstig gevolg voor ons verzoek. Mocht ons verzoek een positief gevolg hebben voor de door ons genoemde doelgroep, dan zijn de voordelen van dit systeem voor alle minima bereikbaar.

Invoeren van ons voorstel is belangrijk, maar nog belangrijker vinden wij het behoud van een goed sociaal beleid voor iedereen. Wij hopen dat de bezuinigingsslag daar geen gaten in zal slaan.

Wij wachten het vervolg in spanning af.

U bent hier