h

Keer het Tij manifestatie

18 december 2003

Keer het Tij manifestatie

18 december 2003 was door het landelijke forum Keer het Tij uitgeroepen tot actiedag. Die avond waren vertegenwoordigers van de SP, Groen links, PvdA en FNV bijeen in de bibliotheek van Velsen. Als spreker was uitgenodigd Tiny Kox, voorzitter van de 1e kamerfractie van de SP.

Tiny KoxHij begon zijn betoog met een terugblik. 100 jaar geleden, in 1903, was het voor veel mensen onplezierig in Nederland te wonen. Men moest hard werken voor minder dan 10 gulden in de week. Abraham Kuyper was minister President in die tijd. Hij was voor meer democratie en minder armoede en voor een betrouwbare overheid op christelijke grondslag. Dat waren althans zijn woorden maar niet zijn daden. Hij bleek zeer conservatief en verbood de spoorwegstaking van 1903 (de worgwet).

Voor Balkenende is Abraham Kuyper zijn lichtende voorbeeld. Balkenende ging de verkiezingen in als een sociaal bewogen christen democraat, maar ontpopt zich nu als een kille saneerder.De oppositie in de 2e kamer wees Balkenende op zijn theorie en de praktijk. De kaalslag in de sociale zekerheid is zonder weerga. De wet op de rechtsbijstand (nota bene van een CDA minister Klompe) wordt afgeschaft. Het laten vervallen van de vervolguitkering van werkelozen levert financieel gezien maar heel weinig op, maar het ontneemt de mensen de extra zekerheid, die je hard nodig hebt als je zonder werk komt. De bezuiniging van 18 miljard heeft dramatische invloed op onze maatschappij. Deze bezuinigingen leveren vaak zoveel extra bureaucratie en regelgeving op, dat de bezuinigingen daardoor teniet gedaan worden. Zoals het voorbeeld met de medicijnknaak. De regeringsmaatregelen treffen vrijwel steeds dezelfde groep mensen.
Keer het Tij
Het grote probleem is om genoeg mensen te mobiliseren voor het bieden van tegenwicht tegen regeringsmaatregelen. De economische voorspoed van de laatste jaren heeft een generatie opgeleverd, die denkt goed voor zichzelf te kunnen opkomen en die verwacht niet te hard door de maatregelen te worden getroffen. In de zaal werd gezegd dat de vakbonden ook steeds minder een vuist kunnen maken omdat het ledenbestand vergrijst. Jonge mensen worden geen lid meer van een vakbond. Zij denken hun eigen boontjes te kunnen doppen.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat de lokale politiek zou kunnen doen. Tiny Kox pleit voor een vervolg-bijeenkomst, waarbij ook gemeenteraadsleden worden uitgenodigd. Ook gemeenten moeten bezuinigen, terwijl ze voor meer zaken moeten gaan zorgen.

De toespraak werd afgesloten met de constatering dat de liberale politiek voortdurend een rol speelt binnen het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. De welvaart moet uit het bedrijfsleven en van de marktwerking komen. Van dit kabinet hoeven we niet te verwachten dat zij de hypotheekrenteaftrek van de hoogste inkomens of de enorme topmanagers aanpakken.

Han van Hal

U bent hier