h

Eerste nieuwsbrief SP Velsen

8 februari 2003

Eerste nieuwsbrief SP Velsen

Beste leden
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Velsense SP afdeling in oprichting. Op deze manier willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de afdeling, en u in staat stellen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Het eerste waar wij uw mening over vragen is de keuze van een bestuur voor de afdeling. Noteert u de datum van 16 april 2003 alvast in uw agenda. Dan is er een algemene ledenvergadering waarop u het bestuur kunt kiezen.

De leden die zich op dit moment als kandidaat voor het bestuur opwerpen stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Ook stellen wij u in staat om u zelf nog aan te melden als aspirant bestuurslid. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, staat verderop te lezen. Natuurlijk hebben wij enkele hoogtepunten uit de afgelopen periode voor u op een rijtje gezet. Realiseert u zich daarbij wel dat we een krappe drie maanden bezig zijn. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met plezier leest. Eventuele reacties kunt u sturen aan: velsen@sp.nl of ter attentie van Harry Aukes, Edisonstraat 43, 1972 RK IJmuiden (0255-511791).

Velsen krijgt eigen SP afdeling

Zoals u ook uit de krant of De Tribune heeft kunnen vernemen, heeft de SP Partijraad ingestemd met het oprichten van een SP afdeling in Velsen. Van heel veel kanten hebben mensen positief gereageerd op dit heuglijke feit. Want Velsen verdient zijn eigen SP afdeling. Niet alleen vanwege de spectaculaire ledengroei in het afgelopen halfjaar: een verdubbeling van 35 leden naar meer dan 70 leden. Maar ook omdat er meer dan genoeg dingen in Velsen gebeuren die ons als SP aan het hart gaan en waar wij tegen in verweer komen.
Neem de wachtlijsten voor de verzorgingstehuizen, of de wachttijd voor starters voor een huurwoning, of neem de bijna megalomane nieuwbouwplannen van het huidige college van B&W, de verontreiniging op tal van plekken in de gemeente, of het feit dat er steeds meer mensen in Velsen op de bijstand zijn aangewezen. Al die ontwikkelingen tonen de noodzaak aan van een eigen Velsense SP afdeling. Een SP afdeling die een socialer, schoner en veilig Velsen wil en voor en tussen de Velsenaren staat.

Jan Marijnissen praat met OR van Corus
De SP Velsen heeft al meteen van zich doen spreken. De eerste activiteit die de SP Velsen heeft georganiseerd, in samenwerking met onze moederafdeling in Haarlem, was een gesprek tussen Jan Marijnissen en de OR van Corus in IJmuiden. Verschillende kranten hebben hierover bericht en ook de landelijke televisie heeft er aandacht besteed. Een mooiere start hadden we ons niet kunnen wensen.

2e Kamer verkiezingen: de campagne
De afdeling is in december en januari druk in de weer geweest met het voeren van de campagne. Er zijn nieuwjaarskaarten (5.000) en folders (15.000) verspreid, verkiezingsposters zijn geplakt en we zijn er met de SP brandweerwagen op uit getrokken om verkiezingsmateriaal op straat uit te delen. Een zeer leerzame vuurdoop voor onze nog jonge afdeling! We hebben handtekeningen tegen de verhoging van de nominale ziekenfondspremie opgehaald: 350 in een paar uur. En op dit moment zijn onze mensen bezig om er nog eens 450 in te zamelen! En ook hebben we 130 handtekeningen verzameld voor de actie Pak de Trein Terug. Allebei dus acties die de mensen enorm aanspreken. Vanaf deze plaats: dank aan alle inzet die door de leden is geleverd. Enorm!

2e Kamer verkiezingen: het resultaat
Op het resultaat van de verkiezingen valt voor de SP weinig af te dingen. Landelijk gezien is weliswaar de sympathie die we in december 2002 hadden niet in klinkende winst omgezet. De cijfertjes liegen er niet om:

  • We zijn voor de vierde keer op rij gegroeid bij Kamerverkiezingen.
  • Dit keer van 5.9% naar 6.3% van alle uitgebrachte stemmen. Dat zijn meer dan 600.000 mensen.
  • Die zijn samen goed voor negen zetels, net geen tien.
  • We zijn nu inde Tweede Kamer de vierde partij van het land, achter CDA, PvdA en VVD.

Ondertussen is de afstand in ledental met de Grote Drie sensationeel kleiner geworden. Op 22 januari stond onze ledenteller op 38.524, op 23 januari 38.836 en eind januari op 39.500. De kloof met de VVD is kleiner dan 8.000 geworden. Nog een jaar dus, om nr. 3 te worden!
Ondertussen stomen wij in Velsen ook flink door als het gaat om nieuwe leden: alleen al in januari meldden zich 17 nieuwe leden aan, waardoor de stand eind januari 87 leden is. Op dus naar nummer 100!

De SP in Velsen
Lokaal bezien is het beeld ongeveer hetzelfde. We hebben 6,2% van de stemmen gehaald (in 2002: 6,4%) en blijven daarmee voor de landelijke verkiezingen de vijfde partij in Velsen. Dat de LPF meer stemmen dan wij heeft gehaald, is voor ons echter een verontrustend teken. Daar zullen we verandering in moeten gaan brengen. Daarom zijn we op dit moment bezig met een analyse van de stemmen per wijk en per deelgemeente.
Ondertussen zitten we niet stil. De voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn in volle gang, we zijn aan het nadenken over lokale acties, en we doen mee met landelijke initiatieven zoals de acties tegen de dreigende oorlog in Irak. U hoort meer van ons! Hou ook onze website in de gaten: www.velsen.sp.nl.

Oorlog tegen Irak
Op 15 februari is in Amsterdam een landelijke demonstratie tegen de dreigende oorlog met Irak, georganiseerd door het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, waarin ook de SP vertegenwoordigd is. Vertrek: 13.00 vanaf de Dam. Samen met de afdeling Haarlem gaan we met de trein naar Amsterdam. We verzamelen om 11.30 in de grote hal van Station Haarlem NS. Kom op en laat je stem horen tegen de destructieve oorlogspolitiek van Bush en Blair!

16 april 2003: oprichtingsvergadering SP Velsen
Op dit moment werken wij met een zogenaamde “actiefractie”. Een club van betrokken leden die het voortouw heeft genomen om de werkzaamheden van de SP in Velsen op touw te zetten en te coördineren. Daar hoort ook het kiezen van een bestuur bij, een bestuur dat minimaal uit 5 leden bestaat en dat verantwoordelijk wordt voor de organisatie van activiteiten, de scholing van (kader)leden en het politiek program van de SP Velsen. Dit bestuur wordt gekozen voor de periode van 1 jaar, waarna een nieuwe verkiezing volgt. Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van een werkplan voor 2003 en de komende jaren. Het doel is natuurlijk over 3 jaar in de gemeenteraad vertegenwoordigd te zijn. Maar in de tussentijd moet nog veel gebeuren.

Op 16 april 2003 houden wij een algemene ledenvergadering. Hiervoor bent u nu alvast van harte uitgenodigd. De bijeenkomst zal beginnen om 20:00 uur. De exacte locatie hoort u nog van ons. Tijdens deze bijeenkomst zal het bestuur van de afdeling worden gekozen. De kandidaat bestuursleden die nu bekend zijn, stellen zich in de bijlage bij deze nieuwsbrief aan u voor. Maar… iedereen die wil, kan in aanmerking komen voor een functie in het bestuur. Dus: heeft u zelf belangstelling voor een bestuursfunctie, neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 21 maart 2003 contact op met: Harry Aukes, Edisonstraat 43, 1972 RK IJmuiden - tel. 0255-511791 of e-mail: harry-aukes@tomaatnet.nl. Voor alle duidelijkheid: het is niet gezegd dat de functies nu al verdeeld zijn. Meerdere kandidaten voor dezelfde functie is zelfs meer dan wenselijk! Dus: meldt u aan. Zodra wij de aanmeldingen binnen hebben, ontvangt u een definitief overzicht.

U bent hier