h

Onze speerpunten

1. meer zeggenschap

Bewoners worden aan het begin van de planvorming betrokken bij projecten in hun buurt. De wijkplatforms krijgen een grotere rol.

2. recht op zorg

Zorg moet een recht blijven voor mensen die erop aangewezen zijn. Geen gedwongen inzet van werklozen en vrijwilligers bij zorgtaken.

3. betaalbaar wonen

Betaalbare huurwoningen moeten voor Velsen behouden blijven. Geen sloop of verkoop, maar renovatie van sociale huurwoningen.

4. goed openbaar vervoer

Hoogwaardig Openbaar Vervoer is goed voor Velsen, maar we kiezen niet voor de variant met een dure tunnel. De buslijn door Velsen-Noord moet terugkomen.

5. Ruimte voor cultuur

Het Witte Theater moet behouden blijven als laagdrempelig theater. Er moet een nieuw onderkomen komen voor het Pieter Vermeulenmuseum.

U bent hier